Hôtel des Arts Saigon - Khách sạn hạng sang - Chi phí dịch vụ quay phim chụp ảnh

Chi phí dịch vụ quay phim chụp ảnh

Chi phí quay phim/ chụp ảnh đã bao gồm các loại thuế phí.

Mọi yêu cầu quay phim/ chụp ảnh vui lòng thông báo đến khách sạn ít nhất trước 5 ngày làm việc để khách sạn cân nhắc.

Đội ngũ quay phim/ chụp ảnh vào khách sạn tối đa là 7 người (những trường hợp đông hơn phải được sự chấp nhận của khách sạn.)

MGALLERY. STORIES THAT STAY.

Follow the latest developments here.

  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube

Accor All App

ỨNG DỤNG THỰC TẾ ẢO CỦA
HÔTEL DES ARTS SAIGON

  • chi-phi-dich-vu-quay-phim-chup-anh
Đặt chỗ

Hôtel des Arts Saigon

Đặt chỗ lưu trú

Từ   đến

Room 1